ثبت مشاور

کل قسمت های پدر گواردیولا

تاریخ : 1401.07.05
نویسنده : Football Doost
نظرات : 0

فوتبال دوست : بخش فيلم و سريال و سرگرمي سايت فوتبال دوست ، قسمت اول تا قسمت آخر سريال پدر گواردیولا در حوزه نمايش خانگي را آماده دانلود نموده است . سريال پدر گواردیولا قسمت اول تا قسمت آخر يکي از پر بيننده ترين سريال هاي نمايش خانگي است که با کسب امتياز خوب ، در نظر سنجي از مخاطبين ، توانسته يکي از برترين سريال ها باشد .
سریال پدر گواردیولا با کارگردانی سعید نعمت ‌اله منتشر می شود ؛ این سریال با ژانر کمدی و طنز برای مخاطب بزرگسال از طریق شبکه نمایش خانگی منتشر شد .

 

سال انتشار :    1401     

موضوع :     کمدی و طنز  

مدت زمان :   50

رده سنی :   بزرگسال

 

 

 قسمت اول تا آخر سريال پدر گواردیولا

 

قسمت اول 1 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت یک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

  

 

 سريال پدر گواردیولا قسمت اول 1

 

دانلود قسمت اول پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

 

قسمت دوم 2 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال پدر گواردیولا قسمت دوم 2 

 

دانلود قسمت دوم پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

قسمت سوم 3 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال پدر گواردیولا قسمت سوم 3 

 

دانلود قسمت سوم پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

 

قسمت چهارم 4 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال پدر گواردیولا قسمت چهارم 4 

 

دانلود قسمت چهارم پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

قسمت پنجم 5 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

 سريال پدر گواردیولا قسمت پنجم 5

 

دانلود قسمت پنجم پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

 

قسمت ششم 6 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

سريال پدر گواردیولا قسمت ششم 6 

 

دانلود قسمت ششم پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

  

 

قسمت هفتم 7 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال پدر گواردیولا قسمت هفتم 7

 

دانلود قسمت هفتم پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

قسمت هشتم 8 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 سريال پدر گواردیولا قسمت هشتم 8

 

دانلود قسمت هشتم پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

 

قسمت نهم 9 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

سريال پدر گواردیولا قسمت نهم 9 

 

دانلود قسمت نهم پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

 

قسمت دهم 10 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت ده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال پدر گواردیولا قسمت دهم 10

 

دانلود قسمت دهم پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

 

قسمت يازدهم 11 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت یازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

سريال پدر گواردیولا قسمت يازدهم 11 

 

دانلود قسمت یازدهم پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

 

قسمت دوازدهم 12 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت دوازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال پدر گواردیولا قسمت دوازدهم 12

 

دانلود قسمت دوازدهم پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

 

 

قسمت سيزدهم 13 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت سیزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 سريال پدر گواردیولا قسمت سيزدهم 13

 

دانلود قسمت سیزدهم پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

 

قسمت چهاردهم 14 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت چهارده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال پدر گواردیولا قسمت چهاردهم 14 

 

دانلود قسمت چهاردهم پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

 

قسمت پانزدهم 15 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت پانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال پدر گواردیولا قسمت پانزدهم 15 

 

دانلود قسمت پانزدهم پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

 

قسمت شانزدهم 16 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت شانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

سريال پدر گواردیولا قسمت شانزدهم 16 

 

دانلود قسمت شانزدهم پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

 

 

قسمت هفدهم 17 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت هفده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال پدر گواردیولا قسمت هفدهم 17

 

دانلود قسمت هفدهم پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

 

قسمت هجدهم 18 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت هجده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال پدر گواردیولا قسمت هجدهم 18 

 

دانلود قسمت هیجدهم پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

 

 

قسمت نوزدهم 19 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت نوزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

سريال پدر گواردیولا قسمت نوزدهم 19 

 

دانلود قسمت نوزدهم پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

 

قسمت بيستم 20 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت بيست با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال پدر گواردیولا قسمت بيستم 20

 

دانلود قسمت بیستم پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

قسمت بيست و يکم 21 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت بيست و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال پدر گواردیولا قسمت بيست و يکم 21

 

دانلود قسمت بيست و يکم 21 پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

قسمت بيست و دوم 22 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت بيست و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال پدر گواردیولا قسمت بيست و دوم 22

 

دانلود قسمت بيست و دوم 22 پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

قسمت بيست و سوم 23 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت بيست و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال پدر گواردیولا قسمت بيست و سوم 23

 

دانلود قسمت بيست و سوم 23 پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

قسمت بيست و چهارم 24 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت بيست و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال پدر گواردیولا قسمت بيست و چهارم 24

 

دانلود قسمت بيست و چهارم 24 پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

قسمت بيست و پنجم 25 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت بيست و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال پدر گواردیولا قسمت بيست و پنجم 25

 

دانلود قسمت بيست و پنجم 25 پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

قسمت بيست و ششم 26 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت بيست و شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال پدر گواردیولا قسمت بيست و ششم 26

 

دانلود قسمت بيست و ششم 26 پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

قسمت بيست و هفتم 27 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت بيست و هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال پدر گواردیولا قسمت بيست و هفتم 27

 

دانلود قسمت بيست و هفتم 27 پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

قسمت بيست و هشتم 28 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت بيست و هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال پدر گواردیولا قسمت بيست و هشتم 28

 

دانلود قسمت بيست و هشتم 28 پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

قسمت بيست و نهم 29 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت بيست و نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال پدر گواردیولا قسمت بيست و نهم 29

 

دانلود قسمت بيست و نهم 29 پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

قسمت سي 30 سریال پدر گواردیولا - دانلود سریال پدر گواردیولا قسمت سي با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال پدر گواردیولا قسمت سي 30

 

دانلود قسمت سي 30 پدر گواردیولا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال پدر گواردیولا

 

 

 

 

خلاصه سریال پدر گواردیولا

 

پدر گواردیولا یک مجموعه نمایش خانگی طنز و کمدی است که با ماجراهایی جالب و خنده دار ، تولید شده است . مجموعه ای از هنرمندان طنز و کمدین ها ، در این سریال ایفای نقش کرده اند که مخاطبان بسیاری دارند. 

 

 

بازیگران مجموعه پدر گواردیولا

 

مهران مدیری و فرخ ‌نژاد بازیگرانی چون مهدی سلطانی ، هنگامه قاضیانی، ستاره اسکندری، نرگس محمدی، امیر مهدی ژوله، آرش عدل پرور، علی اوجی و...

حواشی سریال پدر گواردیولا

 بازی مهران مدیری و حمید فرخ‌نژاد در سریال شبکه خانگی «پدر گورادیولا» به کارگردانی سعید نعمت‌اله به پایان رسید. به گزارش مشاور رسانه‌ای پروژه ؛ تصویر برداری سریال شبکه خانگی «پدر گواردیولا» در حالی به روزهای آخر تصویربرداری خود نزدیک می‌شود که به تازگی بازی مهران مدیری و حمید فرخ‌ نژاد در این سریال به پایان رسیده است.سریال «پدر گواردویلا» با سرمایه شخصی تولید شده و به زودی پلتفرم پخش ‌کننده آن معرفی می‌شود.سریال «پدر گواردیولا» نخستین تجربه کارگردانی سعید ‌نعمت ‌اله در شبکه نمایش خانگی است.این سریال یکی از کارهای پر بازیگر این شبکه است. 

 

 

 

 

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا
Your IP is 44.212.99.208