ثبت مشاور

کل قسمت های یاغی

تاریخ : 1401.06.10
نویسنده : Football Doost
نظرات : 0

فوتبال دوست : بخش فيلم و سريال و سرگرمي سايت فوتبال دوست ، قسمت اول تا قسمت آخر سريال یاغی در حوزه نمايش خانگي را آماده دانلود نموده است . سريال یاغی قسمت اول تا قسمت آخر يکي از پر بيننده ترين سريال هاي نمايش خانگي است که با کسب امتياز خوب ، در نظر سنجي از مخاطبين ، توانسته يکي از برترين سريال ها باشد .
سریال یاغی با کارگردانی محمد کارت منتشر می شود ؛ این سریال با ژانر اجتماعی و درام برای مخاطب بزرگسال از طریق شبکه نمایش خانگی منتشر شد .

 

سال انتشار : 1401         

موضوع :   اجتماعی و درام    

مدت زمان :   50

رده سنی :  بزرگسال   

 

 

 قسمت اول تا آخر سريال یاغی

 

قسمت اول 1 سریال یاغی - دانلود سریال یاغی قسمت یک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

  

 

 سريال یاغی قسمت اول 1

 

دانلود قسمت اول یاغی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال یاغی

 

 

 

قسمت دوم 2 سریال یاغی - دانلود سریال یاغی قسمت دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال یاغی قسمت دوم 2

 

 

دانلود قسمت دوم یاغی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال یاغی

 

 

 

 

قسمت سوم 3 سریال یاغی - دانلود سریال یاغی قسمت سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

سريال یاغی قسمت سوم 3 

 

 

دانلود قسمت سوم یاغی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال یاغی

 

 

 

 

 

قسمت چهارم 4 سریال یاغی - دانلود سریال یاغی قسمت چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

سريال یاغی قسمت چهارم 4  

 

 

دانلود قسمت چهارم یاغی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال یاغی

 

 

 

 

قسمت پنجم 5 سریال یاغی - دانلود سریال یاغی قسمت پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  سريال یاغی قسمت پنجم 5 

 

 

دانلود قسمت پنجم یاغی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال یاغی

 

 

 

 

 

قسمت ششم 6 سریال یاغی - دانلود سریال یاغی قسمت شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  سريال یاغی قسمت ششم 6 

 

 

دانلود قسمت ششم یاغی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال یاغی

 

 

  

 

قسمت هفتم 7 سریال یاغی - دانلود سریال یاغی قسمت هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 سريال یاغی قسمت هفتم 7

 

 

دانلود قسمت هفتم یاغی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال یاغی

 

 

 

 

قسمت هشتم 8 سریال یاغی - دانلود سریال یاغی قسمت هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال یاغی قسمت هشتم 8 

 

دانلود قسمت هشتم یاغی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال یاغی

 

 

 

 

 

قسمت نهم 9 سریال یاغی - دانلود سریال یاغی قسمت نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال یاغی قسمت نهم 9 

 

 

دانلود قسمت نهم یاغی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال یاغی

 

 

 

 

 

قسمت دهم 10 سریال یاغی - دانلود سریال یاغی قسمت ده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

سريال یاغی قسمت دهم 10 

 

دانلود قسمت دهم یاغی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال یاغی

 

 

 

 

 

قسمت يازدهم 11 سریال یاغی - دانلود سریال یاغی قسمت یازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال یاغی قسمت يازدهم 11

 

دانلود قسمت یازدهم یاغی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال یاغی

 

 

 

 

 

قسمت دوازدهم 12 سریال یاغی - دانلود سریال یاغی قسمت دوازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال یاغی قسمت دوازدهم 12

 

دانلود قسمت دوازدهم یاغی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال یاغی

 

 

 

 

 

 

قسمت سيزدهم 13 سریال یاغی - دانلود سریال یاغی قسمت سیزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

سريال یاغی قسمت سيزدهم 13  

 

 

دانلود قسمت سیزدهم یاغی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال یاغی

 

 

 

 

 

قسمت چهاردهم 14 سریال یاغی - دانلود سریال یاغی قسمت چهارده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال یاغی قسمت چهاردهم 14 

 

دانلود قسمت چهاردهم یاغی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال یاغی

 

 

 

 

 

قسمت پانزدهم 15 سریال یاغی - دانلود سریال یاغی قسمت پانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  سريال یاغی قسمت پانزدهم 15

 

 

دانلود قسمت پانزدهم یاغی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال یاغی

 

 

 

 

 

قسمت شانزدهم 16 سریال یاغی - دانلود سریال یاغی قسمت شانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال یاغی قسمت شانزدهم 16 

 

 

دانلود قسمت شانزدهم یاغی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال یاغی

 

 

 

 

 

 

قسمت هفدهم 17 سریال یاغی - دانلود سریال یاغی قسمت هفده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال یاغی قسمت هفدهم 17 

 

 

دانلود قسمت هفدهم یاغی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال یاغی

 

 

 

 

 

قسمت هجدهم 18 سریال یاغی - دانلود سریال یاغی قسمت هجده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

سريال یاغی قسمت هجدهم 18 

 

 

دانلود قسمت هیجدهم یاغی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال یاغی

 

 

 

 

 

 

قسمت نوزدهم 19 سریال یاغی - دانلود سریال یاغی قسمت نوزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال یاغی قسمت نوزدهم 19 

 

 

دانلود قسمت نوزدهم یاغی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال یاغی

 

 

 

 

 

قسمت بيستم 20 سریال یاغی - دانلود سریال یاغی قسمت بيست با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال یاغی قسمت بيستم 20 

 

 

دانلود قسمت بیستم یاغی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال یاغی

 

 

 

 

قسمت بيست و يکم 21 سریال یاغی - دانلود سریال یاغی قسمت بيست و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و يکم 21 یاغی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال یاغی

 

 

 

قسمت بيست و دوم 22 سریال یاغی - دانلود سریال یاغی قسمت بيست و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت بيست و دوم 22 یاغی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال یاغی

 

 

 

 

قسمت بيست و سوم 23 سریال یاغی - دانلود سریال یاغی قسمت بيست و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت بيست و سوم 23 یاغی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال یاغی

 

 

 

 

قسمت بيست و چهارم 24 سریال یاغی - دانلود سریال یاغی قسمت بيست و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت بيست و چهارم 24 یاغی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال یاغی

 

 

 

قسمت بيست و پنجم 25 سریال یاغی - دانلود سریال یاغی قسمت بيست و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت بيست و پنجم 25 یاغی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال یاغی

 

 

 

 

 

خلاصه سریال یاغی

 

روایتگر درامی پر فراز و نشیب از سفر یک قهرمان است که شخصیت های متنوعی از طبقات مختلف اجتماعی در مسیر با او همراه می شوند یا برایش مانع می تراشند. یاغی باید از مرز درد و خستگی عبور کند.

 

 

بازیگران مجموعه یاغی

 

 

آبان عسکری , الیکا ناصری ,  امیر جعفری , پارسا پیروزفر , طناز طباطبایی , فرهاد اصلانی , علی شادمان , نیکی کریمی , عباس جمشیدی , مه لقا باقری , مهدی حسینی نیا , نیکی کریمی , جواد خواجوی

حواشی سریال یاغی

نخستین ساخته‌های محمد کارت در سینمای داستانی و مستند تاکنون از پربازدیدترین آثار شبکه نمایش خانگی هستند. مستند اجتماعی "خون مردگی" اولین مستند ساخته شده توسط این کارگردان که یکی از بحث برانگیزترین و جریان سازترین مستندهای اجتماعی محسوب می‏‌شود و توانسته است بیشترین میزان بازدید و دقیقه تماشای فیلم‌های مستند را تجربه کند و تا این لحظه لقب یکی از پربازدیدترین مستند‌های شبکه نمایش خانگی را به خود اختصاص دهد. ضمن اینکه فیلم سینمایی "شنای پروانه" نخستین ساخته سینمایی محمد کارت نیز توانسته است در اکران آنلاین خود و در فاصله حدود یک ماه نمایش بیش از ۵ میلیارد تومان فروش داشته باشد که به عنوان رکورددار و پرفروش‌ترین فیلم اکران آنلاین به حساب می‌آید. از آنجا که هر کدام از این دو فیلم در مجامع سینمایی و ارزیابی منتقدین به تعبیری کاملا فراجناحی، نظر مثبت اکثریت طیف‌های مختلف فکری را جلب کرده‌اند و در نمایش آنلاین نیز مورد توجه گسترده تماشاگران قرار گرفته‌اند، این اتفاق می‌تواند به لحاظ ارتباط مخاطبان با آثار محمد کارت قابل توجه و تحسین باشد. محمد کارت ساخت دیگر آثاری چون: بختک، آوانتاژ، بچه‌خور و غیره را در کارنامه خود دارد که همه آنها نیز در جشنواره‌های مختلف داخلی و خارجی جوایز معتبری را دریافت کرده‌اند. سریال «یاغی» به کارگردانی محمد کارت و تهیه‌کنندگی سید مازیار هاشمی، به زودی با اخذ مجوزهای قانونی پیش‌تولید رسمی خود را برای پخش در شبکۀ نمایش خانگی آغاز می‌کند. نگارش فیلمنامۀ این سریال توسط پدرام پورامیری، حسین دوماری و محمد کارت طی یک سال گذشته انجام شده‌ و مدتی‌ست به اتمام رسیده است. این تیم تجربۀ نگارش فیلمنامۀ فیلم سینمایی «شنای پروانه» را نیز با یکدیگر در کارنامۀ خود دارد.

 

 

 


فیلم و سریال تصادفی


نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا
Your IP is 44.211.31.134